m:tel i Plavi telefon – partnerstvo u službi djeteta

0

Broj 0800 50305 telefonska je linija za pružanje savjeta i podrške djeci i mladima u teškim i kriznim situacijama, a posebno u slučajevima nasilja i eksploatacije.

Plavi telefon je dio svjetske mreže linija za pomoć djeci, a ovu uslugu je u BiH pokrenulo i realizuje Udruženje „Nova generacija“, između ostalog i uz pomoć kompanije m:tel kao partnera.

Ova linija pokrenuta je 2013. godine, a usluga je, zahvaljujući upravo m:tel-u, besplatna za sve pozive iz cijele Bosne i Hercegovine, bez  obzira na mrežu iz koje djeca pozivaju. Linija je otvorena za sve probleme djece za koje im je potrebna podrška i savjet, a svi razgovori su anonimni i povjerljivi.

Saša Risojević, direktor Udruženja „Nova generacija“ naglasio je da je Plavi telefon do sada primio više od 20.000 poziva, a da savjetodavni razgovori koji se vode sa djecom najčešće pokrivaju teme: vršnjačkih odnosa, porodičnih odnosa, mentalnog zdravlja, te nasilja i zlostavljanja. „Važno je napomenuti da je putem Plavog telefona prijavljeno više od 100 sumnji na nasilje nad djecom“, kaže Risojević te dodaje da su teme koje su predmet razgovora s djecom koja pozivaju ovaj telefon, najčešće konflikti, vršnjačko nasilje, ali i seksualno–reproduktivno zdravlje. „Plavi telefon, dakle, pored savjetodavne uloge ima i edukativnu, budući da ga djeca pozivaju upravo u vezi sa temama o kojima nisu slobodni da govore sa drugima. Pored navedenog, pozivaju nas djeca kojima je potrebna podrška da se nose sa trenutnim situacijama u kojima se nalaze i trpe razna neprijatna osjećanja. Tu se najčešće radi o djeci koja trpe nasilje, vrijeđanja i omalovažavanja, te djeca iz porodica koja prolaze proces razvoda“, naglašava Risojević. On naglašava i to da Plavi telefon ima veoma dobru saradnju sa centrima za socijalni rad, policijskim upravama kao i ombudsmanima za djecu u cijeloj BIH: „Kada zaprimimo prijavu sumnje na nasilje, ona se prosljeđuje navedenim institucijama, te uvijek zahtijevamo da dobijemo povratnu informaciju o preduzetim aktivnostima, kako bismo i pozivaoca mogli informisati o daljim koracima, ukoliko nas ponovo nazove. Do danas je na ovaj način prijavljeno više od 100 slučajeva sumnji na nasilje nad djecom“.

Upravo zbog sve većih potreba za osobama koji primaju pozive, Plavi telefon je u stalnoj potrazi za novim volonterima. Volonteri Plavog telefona su najčešće studenti psihologije, socijalnog rada, pedagogije i drugih humanističkih nauka. Međutim, fakultet koji osoba pohađa ili je završila, nije od presudnog značaja ukoliko neko želi da se pridruži ovom humanom projektu. „Razlog za to je što svi prijavljeni prolaze intenzivnu obuku u trajanju od više od dva mjeseca i ona obuhvata sve vještine i znanja koja su neophodna da bi neko bio sposoban da uđe u ulogu savjetnika na Plavom telefonu. Pored toga, novi volonteri, prije nego što započnu sa javljanjem, imaju podršku starijih savjetnika i mentora te vježbaju pozive kroz različite simulacije i situacije“, objašnjava Risović.

Plavi telefon je trenutno dostupan radnim danima od 09.00 do 17.00. Međutim, na godišnjem nivou, po riječima direktora Udruženja, bilježi se skoro 1.000 poziva van radnog vremena, te je uz pomoć kompanije m:tel uspostavljena automatska sekretarica koja djecu obavještava o radnom vremenu linije, kada dijete pozove izvan radnog vremena. Po riječima Risojevića, dugoročni strateški cilj Plavog telefona je da postane dostupan 24/7. Međutim, prije toga važno je da se otvore novi kanali komunikacije sa djecom. „Prije svega mislimo na chat savjetovanje, jer podaci govore da sve više djece provodi vrijeme na internetu, kao i da je dopisivanje jedan od dominantnih načina komunikacije sa vršnjacima. Ovo je posebno bilo vidljivo tokom pandemije. Stoga, kako bismo bili više dostupni djeci i pružili zaštitu u online prostoru, Plavi telefon će raditi na pokretanju ovakve usluge. Nakon toga, naš plan je da zajedno sa predstavnicima institucija nađemo sistemska rješenja, pomoću kojih će Plavi telefon postati dostupan non-stop“, naglašava on.

Od mjeseca marta ove godine, Plavi telefon stavljen je i u službu svih onih koji zbog pojave pandemije virusa korona osjećaju strah ili uznemirenost ili teško podnose boravak u izolaciji, što znači da je ova linija otvorena i za odrasle koji trebaju savjet psihologa kako bi prebrodili teške trenutke.

„Podrška kompanije m:tel je veoma važna za Plavi telefon. Zahvaljujući toj podršci Plavi telefon je besplatan za sve pozivaoce u Bosni i Hercegovini. Pored toga, zahaljujući m:tel-u mi smo u mogućnosti da organizujemo razne promotivne kampanje, kojima nastojimo djeci približiti Plavi telefon, a kako bismo dobili njihovo povjerenje da nam se obrate za podršku kada im je to potrebno“, naglašava Saša Risojević.

Plavi telefon, anonimno i povjerljivo možete pozvati putem broja 080 05 03 05 svakim radnim danom od 9 do 17 časova. Takođe, djeca se mogu obratiti i email-om, takođe anonimno, tako što će napraviti nalog putem web stranice www.plavitelefon.ba.

Autor: minimagazin.info

Nastavi na minimagazin.info