Čestitke za 17. maj – Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva

0

Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva obilježava se 17. maja, na godišnjicu potpisivanja prve međunarodne telegrafske konvencije 1865. godine, i na dan formiranja Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) u Parizu.

Aktivno djelujući na razvoj oblasti telekomunikacija u RS i BiH, kompanija m:tel je jedan od najznačajnijih nosilaca progresa i afirmacije modernih tehnologija u društvu.

Cilj obilježavanja Dana telekomunikacija i informacionog društva u svijetu jeste afirmacija informaciono-komunikacionih tehnologija, s obzirom na značaj koji ove tehnologije imaju u savremenom društvu.

Povodom 17. maja, koji je u svjetskom kalendaru označen kao Dan telekomunikacija i informacionog društva,  predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković naglasio je veliki značaj koji ovaj sektor ima u modernom društvu, te čestitao ovaj dan svim subjektima koji se bave ovom oblašću.

„Omogućujući protok informacija i opštu povezanost ljudi, i u ovom kriznom periodu pandemije koji je zahvatio cijeli svijet, sektor telekomunikacija je odigrao jednu od najvažnijih uloga u borbi čitave zajednice protiv ovog virusa.

Na primjeru kompanije m:tel, u kojoj smo i ovoga puta imali snažnog partnera i prijatelja kada je u pitanju ne samo poslovni segment, nego i društvena odgovornost, jasno je kolika važnost je ovog sektora za cijeli sistem i zajednicu.

Obilježavanjem Svjetskog dana telekomunikacija i informacionog društva podiže se svijest o doprinosu ove oblasti razvoju društava i ekonomija generalno, a ova godina i pandemija virusa korona je naročito dokazala koliko moderne tehnologije iz ove oblasti zapravo predstavljaju jednu od okosnica društvenog i privrednog života 21. vijeka“, rekao je povodom Svjetskog dana telekomunikacija i informacionog društva premijer Višković.

Kompanija m:tel je jedan od lidera na polju telekomunikacija u BiH, sa dugogodišnjom tradicijom koja ovaj brend čini prepoznatljivim, kao sinonim za razvoj ove oblasti na teritoriji na kojoj posluje. „Svoju misiju smo uskladili upravo sa tradicijom i obavezom koju konstantno želimo da ispunjavamo, a to je da svojim korisnicima i zajednici obezbedimo sve pogodnosti koje nude moderne tehnologije, čineći tako život kvalitetnijim, lakšim i boljim. Pandemija koja je zadesila svet ove godine pokazala je na delu koliku odgovornost nosi oblast telekomunikacija za društvo uopšte, a m:tel je i ovaj izazov dočekao spremno, upravo zahvaljujući prilagodljivosti tog sektora brzim promenama kakve se na ovom polju dešavaju u poslednjim decenijama“, izjavio je povodom Dana telekomunikacija Marko Lopičić, generalni direktor kompanije m:tel.

Svake godine, na svjetskom nivou bira se aktuelna tema i događaji koji se proslavljaju na tu temu održavaju se širom planete. Strateški plan Unije za period 2020-2030. fokusira se na to kako će tehnološki napredak u naredih 10 godina doprinijeti ubrzanju postizanja ciljeva održivog razvoja. Agenda za održivi razvoj 2030. i 17 ciljeva održivog razvoja, usvojena Rezolucijom UN-a A / 70/1, prepoznaju da širenje informacione i komunikacijske tehnologije i globalna međusobna povezanost imaju veliki potencijal za ubrzavanje ljudskog napretka i premošćivanje digitalne razlike.

Čestitku za ovaj dan svijetu je poslao i generalni sekretar UN Antonio Guterres navodeći: „Informaciona tehnologija može biti signal nade, omogućavajući milionima ljudi širom svijeta da se povežu. Tokom pandemije COVID-19, ove veze – sa voljenima, sa školama i fakultetima, sa radnim mjestima, sa zdravstvenim radnicima i osnovnim potrepštinama – su važnije nego ikad. Međunarodna unija za telekomunikacije nastavlja da sarađuje sa zajednicom za informacione i komunikacione tehnologije i agencijama UN-a, kako bi pomogla u upravljanju i okončanju ove krize i boljeg oporavka“. U svom obraćanju podsjetio je i da je međunarodna saradnja na digitalnoj tehnologiji od suštinske važnosti da se pobijedi COVID-19 i postigne Agenda održivog razvoja 2030. godine.

Generalni sekretar Međunarodne unije za telekomunikacije  Houlin Zhao, povodom ovog svjetskog dana, između ostalog je poručio: „Na Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva i za ovu novu deceniju, iskoristimo informaciono-komunikacionu tehnologiju da ubrzamo socijalni, ekonomski i ekološki održiv rast i inkluzivni razvoj za sve, svuda“.

Od dana potpisivanja prve konvencije prošlo je punih 155 godina, a oblast telekomunikacija i danas jedan je od najvažnijih faktora na kojima se temelji društveni razvoj, jer ne postoji grana privrede ili bilo koja druga društvena aktivnost koja se ne oslanja na ovaj sektor.

Interesantan podatak je da je Srbija jedna od najstarijih članica Međunarodne unije za telekomunikacije, postavši član ove organizacije samo 40 dana poslije njenog zvaničnog osnivanja, znatno prije mnogih razvijenijih zemalja tog doba.

Autor: minimagazin.info

Preporuke

Nastavi na minimagazin.info