PORIJEKLO I ZNAČENJE IMENA: Imena koja počinju slovom B

0

Badema

Perzijski “bādām, bādam” (značenje: drvo iz porodice ruža, badem).

Bahrija

Ime arapskog porijekla. Značenje imena je – pomorac, mornar.

Bakir

Ime arapskog porijekla. Značenje imena je – ranoranilac, proučavalac, oštar.

Balša

Balša je staro srpsko i crnogorsko ime. Postoji više tumačenja porijekla i značenja ovog imena. U prenesenom značenju Balša znači – jak, snažan i krupan momak. Pretpostvka je, naime, da je ime izvedeno od riječi “obaliti” tj. “srušiti”. Po tome je ovo ime istog značenja kao Hrvoje ili Rastko (od Hrast-Hrastko). Dakle, Balša je momak koji obara prepreke pred sobom.

Barbara

Varijanta imena izvedenog od riječi “varvarin”. Ime potiče od grčkog “barbar” što znači “tuđi”. Latinski “barbarus” znači strani i divlji. Ime je postalo popularno najviše zbog Svete Barbare, a ne zbog svog izvornog značenja.

Bartol

Ime Bartol je jedna varijanta italijanskog imena Bartolo, što je zapravo skraćenica imena Bartolomeo. Ime je latinskog porijekla izvedeno od armejske riječi “bar” = sin i “Tolmay”, što znači Talmajev (Ptolomejev) sin. U prevedenom značenju ime bi značilo “hrabar, srčan”. Od ovog imena izvedeno je i ime Bartul.

Belma

Ovo ime je arapskog porijekla. Značenje imena je izvedeno od arapske riječi “balmā” (značenje: četrnaesta noć lunarnog mjeseca). Islamski kalendar je lunarni kalendar koji se ravna prema mjesečevim mijenama. On sadrži 12 lunarnih mjeseci u svakoj godini, koja traje oko 354 dana. Znači, jedna mjesečeva mijena je vrijeme koje proteče od mladog mjeseca na nebu do punog mjeseca i potom opet do mladog mjeseca. Dakle, četrnaesta noć lunarnog mjeseca je negdje na polovini i tada je mjesec pun. Zato je značenje imena Belma “noć punog mjeseca”. Od ovog imena izvedeno je muško ime Belmin.

Benjamin

Ime starohebrejskog porijekla. Značenje imena je “sin desne ruke” ili “sin sreće”. Ovo ime je u raznim varijantama popularno širom svijeta.

Berina

Ime je arapskog porijekla, a značenje imena je – gornji, najviši, najbolji.

Berislav

Staro slovensko ime složeno od osnova sa značenjem “skupljati + slava”. Od ovog imena izvedena su imena: Beran, Berana, Beranka, Berisav, Berisava, Berisavka, Berislava, Berislavka, Berka, Berko, Berče, Bećko i Beša.

Besim

Ime arapskog porijekla. Značenje imena je – nasmiješen.

Bianka

Ime je preuzeto iz italijanskog, a značenje riječi “bianca” je – bijela, čista. Druga varijanta imena je Bijanka.

Bilal

Ime arapskog porijekla. Značenje imena je – svjež, zdrav.

Biljana

Ime Biljana najvjerovatnije vodi porijeklo od reči “biljka” i zastupljeno je u Srbiji i Bugarskoj, ali ponajviše u Makedoniji. Na rasprostranjenost ovog imena je imala uticaj i poznata narodna pjesma: “Biljana platno beleše”. Da li je pjesma izvorno makedonska ili bugarska, nije potpuno jasno.

Biserka

Ime nastalo po nazivu za ukrasno sedefasto zrnce. Sinonim je za nešto najljepše, najsavršenije. Može biti prevod od imena Margarita. Od ovog imena izvedena su imena Bisa, Bisenija i Bisera.

Blagoje

Ime domaćeg porijekla. Novo ime koje izvodi porijeklo od osnove pridjeva “blag” (nježan). Od ovog imena izvedena su imena Blaga, Blago i Blagoja.

Blanka

Ime njemačkog porijekla izvedeno od riječi “blanc” što znači “bijela”, “bistra”.

Boban

Ime domaćeg porijekla. Novo ime koje izvodi porijeklo od starog imenskog korijena “bob” (naziv biljke). U prenosnom značenju znači sitan, malen. Može biti stari hipokoristik od imena Bogdan, u novije vrijeme Slobodan. Od ovog imena izvedena su imena Boba, Bobana i Bobo.

Bodin

Staro srpsko ime koje znači: čuvar, branilac života.

Bogdan

Prevod je iz grčkog “Theodosios”, “theos” (Bog) + “dosis” (taj, dotični daje). Davalo se djetetu koje su roditelji dugo i željno očekivali pa im ga Bog napokon dao. Od ovog imena izvedena su imena: Bogdana, Bogdanka, Bogić, Bogoje, Bogomir, Bogosav, Bojka, Bojkica, Bojko, Boki, Bona i Bota.

Bojan

Staroslovensko ime. Smatra se da vodi porijeklo iz avarskog “bojan” u značenju “bogat, imućan”. U narodnoj etimologiji prisutno je mišljenje po kojem ime vodi porijeklo od staroslovenske osnove “bojevati” u prenosnom značenju “bojovan, borben, bojdžija, borac ili koji bije boj”. Nasuprot ovome, drugi smatraju da je ovo ime izvedeno od osnove “bojati se” (onaj koji se boji), a po nekima je naprosto tepanje od Bogoslav i Bogdan. Od ovog imena izvedena su imena Boja i Bojana.

Boris

Boris je slovensko ime koje se koristi najviše u Bugarskoj, Rusiji, Sloveniji i Njemačkoj. Na slovenskim jezicima ovo ime označava ratnika, a prema nekim tumačenjima ime je kraći oblik imena Borislav (“bori se u slavi”). Postoji tumačenje da je ovo izvorno tursko ime Bogoris, možda u značenju “kratak” ili “vuk”.

Borislav

Prastaro sveslovensko ime. Složeno je od osnova sa značenjem “borba” + “slava”. Od ovog imena izvedena su imena: Borisav, Borisava, Borislava, Borislavka, Borić, Borica, Boro, Bora i Boriša.

Božana

Prevod je iz grčkog “Theope”, u značenju božanstvena. Od ovog imena izvedeno je ime Žana.

Božidar

Prevod je iz grčkog “Theodoros”: “theos” (Bog) + “doron” (dar). Ovo ime se davalo djetetu koga su roditelji dugo i željno očekivali pa im ga napokon Bog dao. Od ovog imena izvedena su imena: Boža, Božanka, Božena, Boženka, Božidarka, Božimir, Božimirka, Božina, Božo i Boško.

Branimir

Domaće ime složeno od slovenskih osnovа. Ime sadrži u sebi osnovu “mir” koja je veoma zastupljena u mnogim slovenskim imenima. U prenesenom značenju ime je želja roditelja da dijete bude spokojno, staloženo, zadovoljno i u miru.

Branislav

Prastaro slovensko ime. Složeno je od osnova sa značenjem “braniti” (branilac) + “slava”. Datira u daleku prošlost, vjerovatno još u praslovensko doba. Od ovog imena izvedena su imena Banjo i Branislava.

Branko

Staro slovensko ime. Izvodi porijeklo od osnove “braniti” u starom značenju “boriti se”. Od ovog imena izvedena su imena Bane, Brana, Brane, Branka, Brankica i Brano.

Bruno

Ime izvedeno od njemačke riječi “brün”, što znači smeđe. Isto značenje ima i ženska verzija imena, Bruna.

Izvor: Značenje imena

Autor: minimagazin.info

Nastavi na minimagazin.info