Novi Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Bijeljina

0

Ove godine Bijeljina je dobila novi Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, koji je izgrađen u sklopu novog objekta Centra za socijalni rad u ovom gradu. Kako bi korisnicima ove ustanove obezbijedio što bolje uslove boravka, Centar za socijalni rad je organizovao i donatorsko veče za prikupljanje sredstava, ali i pozvao sve ostale zainteresovane da doniraju sredstva za neophodno unutrašnje i vanjsko uređenje objekta.

Kompanija m:tel konstantno pruža podršku inicijativama koje se tiču poboljšanja uslova za život ranjivih grupa, te je tako i ovoga puta donirala sredstva za opremanje centra u Bijeljini, koji će biti od velikog značaja i za roditelje djece sa smetnjama u razvoju, jer će zahvaljujući Centru, imati mogućnost da svoju djecu na određen broj sati ostave na bezbjedno mjesto gdje će im biti pružena stručna i profesionalna pomoć.

Po podacima Centra za socijalni rad, na području Bijeljine živi oko 700 djece sa smetnjama u razvoju. „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju je ustanova socijalne zaštite u kojoj se sprovode različiti oblici dnevnog zbrinjavanja kroz smještaj, ishranu, rehabilitaciju, socijalizaciju, radnu okupaciju, obrazovanje i vaspitanje. Djeci i omladini, koja nisu obuhvaćena obrazovnim planom i programom, kroz inkluziju ili specijalno obrazovanje, Dnevni centar omogućava integraciju u širu društvenu zajednicu, pružajući im pri tome neophodni tretman  i usluge koje, na području naše opštine, do sada nisu bile organizovane na jednom mjestu. Rad u Dnevnom centru odvija se kroz stručni rad obrazovnih profila specijalizovanih za rad sa licima sa smetnjama u psihofizičkom razvoju  a naročito defektologa, psihologa, socijalnog radnika, radnika medicinske struke i sl.“, rekla je Vesna Savić, sekretar Centra za socijalni rad u Bijeljini.

Izgradnja Centra za socijalni rad i u njegovom sklopu dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju, finansirana je iz donatorskih sredstava Japanske ambasade u BiH i Grada Bijeljina, a opremanje ovog centra će biti realizovano, između ostalog i putem donacija. „Podrška građana i kompanija je veoma značajna. Aktivnosti na prikupljanju sredstava smo započeli organizovanjem donatorske večeri u saradnji sa hotelom ’Drina’, a akcija i dalje traje. Pomoć se može uplatiti u vidu novčane donacije, kao i kupovinom neophodne opreme, a sve informacije zainteresovani mogu dobiti u Centru za socijalni rad Bijeljina“, naglasila je Vesna Savić.

Kako navode u Centru za socijalni rad u Bijeljini, plan je da Dnevni centar sa radom počne početkom sljedeće godine.  

m:tel – imate prijatelje!

Autor: minimagazin.info

Nastavi na minimagazin.info