3 tipa roditelja koja maltretiraju sopstvena djeca

0

Zašto roditelji dopuštaju djeci da ih ona maltretiraju? Pravi uzrok izvire iz lične “istorije” roditelja: kako su se njihovi roditelji ophodili prema njima, kakva su bila njihova iskustva iz djetinjstva i model roditeljstva koji su im njihovi roditelji pružili. To su pravi uzroci. Da li su ih roditelji maltretirali? Da li su odrasli uz roditelja koji je bio nemaran ili odsutan? Da li su imali narcisoidnog roditelja? Ovo su pitanja koja roditelji treba da istražuju.

Takođe, potrebno je pogledati i na to šta se dešava u životu roditelja: da li su oni u nesrećnoj vezi? Da li partner ima drugačiji pristup i stil roditeljstva? Da li pate od roditeljskog preopterećenja? U takvim uslovima prilično je teško biti roditelj.

Briga o sebi i briga o djeci idu ruku pod ruku. Često, najbolji način da se eliminiše zlostavljačko ponašanje djeteta je da roditelj počne da vodi više računa o sebi.

Sledeća tri stila roditeljstva najčešće izazivaju maltretiranje od strane djece.

  • Roditelj sa osjećajem krivice. Nešto je pošlo naopako – razvod, bolest, finansijske teškoće – i roditelj se osjeća krivim. Da bi olakšao osjećaj krivice, roditelj djeci daje previše slobode i ne postavlja granice. Ovo uvijek ima suprotan efekat.
  • Zabrinuti roditelj. To je roditelj koji uvijek brine i ispoljava anksioznost i zabrinutost. Djeca ovu roditeljevu zabrinutost doživljavaju kao: “Ne vjerujem u tebe”, “Ne vjerujem ti” ili “Nisi sposobna osoba”, a to izaziva mnogo ljutnje i bijesa prema roditelju.
  • Roditelj koji pokušava da sve popravi. Ovakvi roditelji ne mogu podnijeti da vide svoju djecu frustriranu i konstantno “uskaču” kako bi riješili njihove probleme. Takvi roditelji imaju dobre namjere, ali ishod može biti krajnje grozan. Dijete ostaje zavisno od roditelja i nesvjesno ga prezire zbog toga. Nikada nije zadovoljno. Zapravo, što mu više dajete to vas manje cijeni. Djeca imaju prirodan nagon za nezavisnošću koji treba podsticati. Roditelj koji pokušava da sve popravi destimuliše dijete i unazađuje njegov emocionalni razvoj. Djeca ovakvih roditelja imaju tendenciju da odrastaju, ali da nikad ne sazrijevaju.

Roditelji posvećeni radu na sebi rijetko postaju žrtve kontinuiranog zlostavljanja. Nakon istraživanja lične istorije i izlaganja strahova i nesigurnosti koje podstiču maltretiranje kod vašeg djeteta, napravite konkretan plan djelovanja koji počinje sa sastavljanjem anti-zlostavljačkog tima za podršku. Suviše često, maltretirani roditelji stide se situacije. Prekidanje šutnje i uključivanje drugih u svrhu podrške od ključnog je značaja.

  1. Uvjerite se da ste vi i partner ujedinjeni. Sukobljeni stilovi roditeljstva često su srce problema ponašanja kod djece.
  2. Angažujte porodicu i prijatelje. Djeca pozitivno reaguju na druge odrasle, koji nisu njihovi roditelji, kada ih oni suoče sa njihovim načinom ponašanja (u ovom slučaju maltretiranja). Tražite modele i mentore u odraslima na koje se vaša djeca ugledaju.
  3. Zatražite profesionalnu pomoć ukoliko se maltretiranje nastavi. Ako se maltretiranje nastavi, najbolje je zatražiti profesionalnu pomoć, u vidu psiholoških savjetovališta.

Autor: minimagazin.info

Preporuke

Nastavi na minimagazin.info