Obavijest za javnost: Poziv osobama koje imaju nekretnine u Mostaru, Goraždu i Bugojnu

0

PRIJAVITE SVOJE PRAVO NA NEKRETNINAMA

Pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u Općini Mostar (katastarske općine Cim i Ilići),  u Općini Goražde (katastarske općine Goražde I i Goražde II), te u Općini Bugojno (katastarska općina Bugojno) da prijave svoje pravo na nekretninama u zemljišnoknjižnim uredima nadležnih sudova – upis u zemljišnu knjigu provodiće se bez naplate sudskih taksi.

U sklopu provedbe Projekta registracije nekretnina, odnosno usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige u Federaciji Bosne i Hercegovine, Općinski sudovi u Mostaru, Goraždu i Bugojnu, pokrenuli su, javnom objavom, proceduru uspostave i zamjene zemljišne knjige.

S tim u vezi, još jednom pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Cim i Ilići u Općini Mostar, zatim u katastarskim općinama Goražde I i Goražde II u Općini Goražde, te u katastarskoj općini Bugojno u Općini Bugojno da prijave svoje pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama, u zemljišnoknjižnim uredima nadležnih sudova i to:

  • Građani koji imaju nekretnine u katastarskim općinama k.o.  Cim i Ilići u Gradu Mostaru svoje pravo mogu prijaviti  Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Mostaru, Ul. Adema Buća br. 20, svakim radnim danom od 9:00 do 12:00 sati, najkasnije do 18.1.2016. godine.
  • Građani koji imaju nekretnine u katastarskim općinama k.o. Goražde I i Goražde II u Općini Goražde svoje pravo mogu prijaviti  Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Goraždu, u ul. Zaima Imamovića br. 3, svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati, najkasnije do 18.1.2016. godine.
  • Građani koji imaju nekretnine u katastarskoj općini Bugojno u Općini Bugojno svoje pravo mogu prijaviti u Odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove Općinskog suda u Bugojnu, u ul. 307. motorizovane brigade br. 92, svakim radnim danom od 8:30 do 14:30 sati, najkasnije do 18.1.2016. godine.

Osobe koje polažu pravo na nekretnine su dužne dostaviti dva primjerka dokaza svog vlasništva ili drugog prava, a u slučaju potrebe pribavljanja dodatnih dokaza, na njihov osnovan zahtjev rok će se produžiti najmanje za 90 narednih dana. Ovim putem upozoravamo da ako u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Također, pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u navedenim katastarskim općinama da provjere prijenos svoga vlasništva iz Knjige položenih ugovora i Knjige etažnog vlasništva u elektronskoj zemljišnoj knjizi kako bi osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta registracije nekretnina”, provodiće se bez naplate sudskih taksi.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte u zemljišnoknjižne urede na gore navedene adrese.

Info o Projektu registracije nekretnina

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove pokrenula je Projekat registracije nekretnina, koji se odnosi na usklađivanja podataka iz katastra i zemljišne knjige, a koji se realiziraju u sklopu komponente A projekta „Registracija nekretnina“ – RERP.

Komponenta A RERP-a „Ažuriranje podataka za registraciju nekretnina“ je glavna komponenta Projekta, koja se u najvećoj mjeri odnosi na usklađivanje podataka katastra i zemljišnih knjiga, i to za cijelo urbano područje Federacije BiH.

Kroz Projekat je predviđeno  i prijenos podataka iz Knjige položenih ugovora (KPU) u zemljišnu knjigu za katastarske općine koje su obuhvaćene Projektom.

Dodatne informacije o Projektu registracije nekretnina putem maila: [email protected]

Autor: minimagazin.info

Nastavi na minimagazin.info