Kako da izgradite snažan karakter kod djeteta

0

Jedino dijete snažnog karaktera i visokog morala može da izbjegne negativne uticaje okoline i zauzme se za ono što zna da je pravično.

Učite ga pravim vrijednostima već od malena i znaće kako da se odupre negativnom uticaju vršnjaka, imaće snažna uvjerenja i znaće da vodi život sa integritetom. Evo najvažnijih savjeta koji će vam u tome pomoći.

Jasno iskažite vaša uvjerenja kako bi ih dijete znalo


Roditelji sa jakim moralom imaju veće šanse da vaspitaju dobru djecu, ali samo ako su djeca svjesna tih uvjerenja. Razmislite koje moralne vrijednosti su vam važne i izdvojite samo tri najvažnije koje će vam biti vodilja u vaspitavanju djece.

Ono što će vam pomoći je da izdvojite nekoliko vrlina koje želite da karakterišu vaše dijete i koje će i dijete znati da ponovi bez oklijevanja. Osim toga, ne zaboravite da pohvalite dijete svaki put kada se ponaša u skladu sa ovim vrijednostima, ali i vi redovno pokazujte da su one dio vašeg karaktera.

Ponašajte se u skladu s onim što govorite


Ako biste vi bili jedini primjer vašem djetetu za učenje etike i moralnih navika, šta bi ono naučilo od vas? Djeca vas posmatraju i čuju vaše usputne komentare i nauče vaše moralne vrijednosti. Obratite zato pažnju na to kako se ponašate ispred djeteta i kakve poruke mu šaljete.

Na primer, da li mu kažete da se javi na telefon i laže da niste tu, da li uvijek poštujete ograničenje brzine kada je ono pored vas, da li radite domaću zadaću umjesto njega i učite ga da kaže da je ono uradilo? Možda su ovo za vas sitnice, ali su komponente moralnog ponašanja koje dijete ne treba da prihvati kao normalne.

Razgovarajte s djetetom i pokažite mu da znate da se zauzmete za pravičnost


Otvoren razgovor o vrijednostima kojima se vodite u životu spada u direktno učenje djeteta o moralu. Iskoristite situacije koje se pojavljuju na televiziji, u vijestima, ali i u kući i školi. Dijete treba da zna šta vi mislite o određenom pitanju, da čuje o inspirativnim ličnostima iz istorije.

Isto tako je neophodno da vidi da vi znate i možete da se zauzmete za vaša uvjerenja kada mislite da je prekršeno neko moralno pravilo. Potrebno je da vaše dijete ima dobar primjer ispred sebe.

Postavljajte prava pitanja


Stimulišite razmišljanje djeteta kako biste ojačali njegova uvjerenja. Najbolji način za ovo je postavljanje pitanja koje će djetetu pomoći da sagleda stvari iz različitih uglova i podsjetiti ga da se zapita da li radi pravu stvar.

Možete ga pitati kako bi se osjećalo da se neko tako ponaša prema njemu, šta bi se desilo ako neko ne bi ispoštovao dato obećanje ili kako bi izgledalo kada bi svi prepisivali ili lagali u razredu i slično.

Radite na razvoju empatije


Empatija je ono što pokrene dijete da pomogne drugaru, da se zauzme za njega i saosjeća s njim. Dijete koje ima razvijenu empatiju zauzeće stav kada je to potrebno. I ovdje je od velike pomoći pitanje kako bi se ono osjećalo da je na nečijem mjestu u određenoj situaciji.

Ovo pitanje može da se odnosi na situacije iz svakodnevnog života, ali i na situacije u knjigama i na televiziji. Možete ih i glumiti kroz igru. Cilj je da dijete razmisli o osjećanjima drugih ljudi i shvati da postoji nekoliko pogleda na istu stvar.

Podstičite asertivnost, a ne pokornost


Jedna od glavnih odlika djece koja znaju da se zauzmu za sebe je upravo asertivnost. To je sposobost da se izraze sopstvena osjećanja i uvjerenja na odgovarajući način, imajući u vidu i prava drugih ljudi.

Asertivna osoba uvažava sebe i druge i posjeduje kako hrabrost tako i čitav niz vještina koje joj omogućavaju da u određenom trenutku kaže šta misli i osjeća. Nasuprot tome, neasertivno ponašanje karakteriše izražavanje na pokoran, popustljiv i izvinjavajući način.

Učite dijete asertivnim vještinama


Spomenute asertivne vještine može da nauči svako dijete i tu spadaju pravilno držanje tijela (blago razdvojene noge, visoko podignuta glava i pogled u oči), prijateljski, ali čvrst ton (cilj je da se sagovorniku iskaže sopstveno mišljenje, a ne da se mijenja njegovo) i jasno navođenje razloga (“To je kršenje zakona i ne radi se” ili “Prestanite da ga zezate, to je okrutno i pogrešno”).

Ponavljanje razloga i pravične osnove sopstvenog uvjerenja djetetu će pomoći da ostane čvrsto pri svom stavu.

Imajte na umu da se uči cijelog života, ali vi postavljate osnovu


Kao i mnoge druge stvari i moralna uvjerenja grade se cijelog života. Moralna uvjerenja vašeg djeteta i navike koje nosi iz porodice su, međutim, osnova koju ono nadograđuje i koju će koristiti uvijek.

Autor: minimagazin.info

Nastavi na minimagazin.info