#filmuglavi poziva mlade ženske i muške glave da zajedno zavrte svoj prvi film!

0

HAVA i Pravo Ljudski pozivaju sve inspirisane, talentirane i kreativne mlade osobe da se prijave na školu kreativnog dokumentarnog filma #filmuglavi!

Cilj #filmuglavi je stvaranje nove platforme za druženje, za nova iskustva i inspiraciju, a sve kroz film i diskusiju na temu roda i rodne jednakopravnosti.

Prijave se šalju do 22. aprila, a nakon procesa selekcije, deset učesnika i učesnica iz Bosne i Hercegovine će provesti osam dana tokom maja, upoznavajući se sa jezikom kreativnog dokumentarnog filma.
Njihova zajednička i individualna promišljanja će u konačnici škole #filmuglavi dobiti formu dokumentarnog filma.

Svi filmskoglavaški uradci putovaće i nakon #filmuglavi, a sa ciljem kreiranja komunikacijskih kanala kako o filmskom izričaju, tako i o rodnoj jednakopravnosti.

#filmuglavi je namijenjena uzrastu od 14 do 19 godina.
Školu organizuju Udruženje za afirmaciju žena kroz umjetnost i kulturu HAVA i Pravo Ljudski Film Festival, a uz podršku Ministarstva za kulturu i sport Kantona Sarajevo.

Poziv za prijave otvoren je do 22. aprila, a više informacija se može naći na našem facebook page-u www.facebook.com/filmuglavi i web stranici www.pravoljudski.org/filmuglavi

Kriteriji:

o Ti si u dobi između 14 i 19 godina;
o Živiš u Bosni i Hercegovini;
o #filmuglavi je otvorena za svakoga, međutim posebno smo u potrazi za učesnicima/cama koje/i nemaju prethodno iskustvo učešća u filmskim radionicama;
o #filmuglavi je raznolik i neformalan obrazovni program sačinjen od tri segmenta rada i razvoja:
• edukaciju i promišljanje učesnika/ca na temu muških i ženskih glava u užem i širem okruženju;
• kreativno promišljanje i kreativan pristup audiovizualnom stvaranju, istraživanju i razvoju dokumentarnog filma;
• timsku realizaciju kreativnog dokumentarnog filma (razvoj, režija, kamera i zvuk, montaža i post-produkcija).

Škola #filmuglavi trajat će osam dana u mjesecu maju 2015.
Datumi i termini će biti u saglasnosti sa obavezama srednjoškolaca, a biće objavljeni nakon rezultata konkursa.
Učešće podrazumijeva obavezno prisustvo na svim radionicama i predavanjima.

TROŠKOVE UČEŠĆA SNOSE ORGANIZATORI.

(Troškovi smještaja i puta učesnika/ca nisu obezbjeđeni, dok troškovi hrane jesu.)
Za više informacija, molimo posjetite našu web stranicu: www.pravoljudski.org/filmuglavi

Autor: minimagazin.info

Nastavi na minimagazin.info