Drevna vještina: Naučite čitati sa dlana

0

Čitanje sa dlana, poznato i pod nazivom hiromantija, praktikuje se širom svijeta, a korijene ima u indijskoj astrologiji i rimskom proricanju sudbine. Cilj je da se procijeni karakter osobe ili prorekne njena budućnost proučavanjem njenog dlana. Bez obzira da li vas ova vještina istinski fascinira ili jednostavno želite da “impresionirate” prijatelje na zabavan način, čitanje sa dlana uopšte nije toliko teško. Evo par smjernica.

 

Dešifrovanje linija

Odaberite ruku. U hiromantiji se smatra da:

  • kod žena, desna ruka je ruka rođenja, a lijeva ruka je sve ono što ste stekli tokom života
  • kod muškaraca, ovo je suprotno – lijeva ruka je ruka rođenja, a desna ruka je ono što ste stekli tokom života
  • imajući na umu ovo iznad, možete odabrati koja ruka je dominantna da bude ruka vašeg sadašnjeg/prošlog života (druga ruka nije dominatna i ona će biti ruka vašeg budućeg života)
  • postoje različita mišljenja i tumačenja čitanja sa dlana. Jedni kažu da lijeva ruka pokazuje potencijal i šta se može desiti, ne nužno i da će se desiti. Razlika u rukama može značiti da osoba preuzima ili će preuzeti akcije kada je riječ o mijenjanju njenog života.

Identifikujte četiri glavne linije. One mogu biti kratke ili slabo vidljive, ali bar tri ćete lako naći.

  1. linija srca
  2. linija glave
  3. linija života
  4. linija sudbine (nije vidljiva kod svih).

 

Tumačenje linije srca. Ona se može pročitati u oba smjera (od malog prsta ka kažiprstu i obrnuto), u zavisnosti od tradicije koju pratite. Vjeruje se da ona ukazuje na emocionalnu stabilnost, romantične perspektive, depresiju i zdravlje srca. Njena osnosvna tumačenja su:

Počinje ispod kažiprsta – zadovoljstvo ljubavnim životom

Počinje ispod srednjeg prsta – sebični kada je u pitanju ljubav

Počinje na sredini – lako se zaljubljujete

Ravna i kratka – manje interesovanje za romantiku

Dodiruje liniju života – lako vam je slomiti srce

Duga i zakrivljena – slobodno izražavate emocije

Ravna i paralelna sa linijom glave – dobro se nosite sa emocijama

Zakrivljena – mnogo veza i ljubavnih odnosa, odsustvo ozbiljne veze

Krug na liniji – tuga ili depresija

Isprekidana linija – emocionalna trauma

Manje linije koje prolaze kroz liniju srca – emocionalna trauma.

 

Tumačenje linije glave. Ona predstavlja stil učenja osobe, komunikacioni pristup, intelektualizam i žeđ za znanjem. Zakrivljena linija povezuje se sa kreativnošću i spontanošću, a ravna sa praktičnošću i struktuiranim pristupom. Ovo su i osonovna tumačenja:

Kratka linija – preferiranje fizičkih dostignuća u odnosu na mentalna

Zakrivljena, padajuća linija – kreativnost

Razdvojena od linije života – avanturistički duh, entuzijazam za životom

Talasasta linija – nedostatak pažnje

Duboka, duga linija – razmišljanje je čisto i fokusirano

Ravna linija – realističan način razmišljanja

Krug ili ukrštanje na liniji glave – emocionalne krize

Razdvojena linija glave – nedosljednost u razmišljanju

Višestruko ukrštanje na liniji glave – sposobnost donošenja značajnih odluka.

 

Tumačenje linije života. Ona počinje u blizini palca i prostire se u luku ka zglobu. Odražava fizičko zdravlje, opšte blagostanje i velike životne promjene. Njena dužina nije povezana sa životnim vijekom. Njena osnovna tumačenja su:

Počinje u blizini palca – čest umor

Zakrivljena – izobilje energije

Duga, duboka – vitalnost

Kratka i plitka – manipulisanje od strane drugih

Spušta se u polukrugu – snaga i entuzijazam

Ravna i blizu ruba dlana – oprezni kada su u pitanju veze

Višestruke linije života – ekstra vitalnost

Krug u liniji života – sklonost ka povredama

Prekinuta – iznenadna promjena u načinu života.

 

Tumačenje linije sudbine. Ona ukazuje na stepen do kojeg je život osobe pod uticajem spoljnih okolnosti koje osoba ne može kontrolisati. Počinje u podnožju dlana. Njena osnovna tumačenja su:

Duboka linija – snažna kontrola od strane sudbine

“Slomljena” i mijenja smjer – sklonost mnogobrojnim životnim promjenama usljed spoljnih sila

Spaja se sa linijom života – samouka osoba koja rano razvija preferencije

Spaja se sa linijom života na sredini – označava tačku na kojoj interesi osobe moraju biti podređeni interesima drugih

Počinje na bazi palca i prelazi liniju života – podrška od strane porodice i prijatelja.

Autor: minimagazin.info

Nastavi na minimagazin.info