PVC šuma

0


Slike ovog blijedog drveća ne predstavljaju štand za novi Avatar već su najnovija instalaciaja britanskog umjetnika Toma Pricea.

Instalacija, koja je nazvana „Drvo trešnje“, je u potpunosti napravljena od PVC cijevi i kablova. Umjetnik je, navodno, bio inspirisan posjetom Nacionalnom festivalu cvijeta trešnje koji se održava svakog proljeća u Washingtonu. Slike su iz Industrijske galerije koja se nalazi u već pomenutom gradu.

Price je koristio poseban alat da zagrije i savije cijevi i da od njih formira deblo i grane u isto vrijeme fiksirajući cijevi u nadstrešnice. „Volim da mislim o sebi kao o nekome ko radi u saradnji sa materijalima, procesima i pojavama i da je konačni ishod ništa drugo do produkt uzajamne saradnje“, izjavio je Price za Industrijsku galeriju.

Autor: minimagazin.info

Preporuke

Nastavi na minimagazin.info