Amerikanci vjeruju da Apple ima najsvjetliju budućnost

0


Prema zadnjim anketama, Amerikanci vjeruju da je Apple visokotehnološka kompanija sa najsvjetlijom budućnošću.

Anketa je vršena telefonskim putem i kontaktirani su registrovani glasači, a pitanje je bilo „Koja od tri ponuđene kompanije će postići največi uspjeh: Apple, Facebook ili Google?“. Rezultati ankete su pokazali da je Apple kompanija dobila najviše glasova, štaviše imala ih je više nego Facebook i Google zajedno. Marginalna greška iznosi tri procenta.

Oko 43% ispitanika je reklo da Apple ima najsvjetliju budućnost, 26% ih je isto to reklo za Google, a 10% za Facebook. Oko 21% ispitanika nije imalo nikakvo mišljenje o temi ankete.

Mlađi učesnici ankete, starosne dobi od 18 – 29 godina su pretežno „podržali“ Apple. Više od pola mlađih ispitanika je reklo da Apple ima najsvjetliju budućnost (55.2%), a 16.8% ih je podržalo Google dok je 15.2% isto reklo za Facebook.

Apple kompanija je bila i apsolutni pobjednik kod ispitanika koji su stranački članovi – 50.7% Republikanaca ima najviše povjerenja u uspjeh Applea. Oko 43% Nezavisnih glasača i 37.6% Demokrata je reklo da je veća vjerovatnoća da Apple kompanija ima bolju budućnost u odnosu na Google i Facebook.

Autor: minimagazin.info

Preporuke

Nastavi na minimagazin.info